top of page

 o nas 

  Diversity in Unity jest wspólnym, długofalowym projektem artystyczno-badawczym artystek Anny
i Elżbiety Gądek - bliźniaczek jednojajowych. 
Głównym jego założeniem jest prześledzenie problemu bliźniąt jednojajowych i próba odpowiedzi
na pytania:
Czy będąc bliźniakiem jednojajowym, można być indywidualną jednostką artystyczną?
Co bardziej wpływa na formę sztuki bliźniąt determinizm genetyczny czy środowiskowy?
Artysta ma potrzebę poświadczenia swojego indywidualizmu. Co dzieje się w przypadku artysty,
który posiada "klona"?

   

Wszelkie teksty dotyczące bliźniąt zawsze zawierają wypowiedzi na temat indywidualności,

bez względu na to czy są ujęte w kontekście naukowym, historycznym, psychologicznym
czy kulturowym. Uważa się, że bliźnięta jednojajowe przyjmują rolę żywych świadectw odsłaniających prawdę o ludzkiej naturze, o relacji między jednostką a społeczeństwem oraz miedzy naturą
a kulturą. Bliźnięta borykają się z paradoksem. Z jednej strony pragną niemożliwego zniesienia wszelkich różnic, a z drugiej mają problem z nadmiernym podobieństwem. Ludzie obcujący z nimi mają częsty problem z ich rozróżnieniem. Nawet jeśli pamiętają cechy charakterystyczne, nie potrafią określić, które z rodzeństwa je posiada. Podobieństwo i różnica są podstawowymi kategoriami opisu bliźniąt. Mimo swojej ważności i potencjału wciąż brakuje wypowiedzi artystów - bliźniąt na ten temat.

Ta strona jest ważnym środkiem dokumentującym realizację projektu, platformą prezentacji procesu twórczego i jego wyników, rodzajem Kunstkamery, w której będą prezentowane ciekawe znaleziska
na temat bliźniactwa.

 

Od stycznia do czerwca 2016 roku projekt był realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które to nie przewiduje stypendiów dla duetów czy grup artystycznych. Otrzymać je mogą indywidualne osoby, także dwóch różnych artystów nie może otrzymać go na realizację tego samego projektu.
Napisałyśmy wniosek wspólnie, a rzut monetą rozstrzygnął, która z nas będzie wnioskodawcą. Wypadło na Elżbietę i to jej formalnie przyznano stypendium.

 

 

 

Więcej o nas tutaj:

 

annagadek.comelagadek.com, cargocollective.com/kuratorki

bottom of page